Nástěnka

Tvůrčí dílny s rodiči – 1.+ 4. třída – 26.10.2017 od 15:00 hod.

Tvůrčí dílny s rodiči – 2.+ 3. třída – 25.10.2017 od 15:00 hod.

Potravinová sbírka 16.10.-19.10.2017

Plavání – 19.10.2017