Nástěnka

Výlet ke koním – 22.6.2016 – odjezd v 8,00hod.

Schůzka s rodiči dětí, které nastupují do MŠ od 1.9.2016, proběhne 21.6.2016 od 16,00 hod.