Nástěnka

Co děti potřebují do MŠ? – viz aktuality

Schůzka s rodiči – zahájení šk. roku – 7.9.2016 v 16,00hod.

Platba školného a stravného – 29.-31.8.2016