Nástěnka

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – VÝSKYT NEŠTOVIC, DĚTI SE VRACÍ DO MŠ AŽ PO DOLÉČENÍ TÉTO INFEKČNÍ NEMOCI

“Vstávej, vstávej, píšťaličko,

spala už jsi dost.

Koho potkáš na tom světě,

hraj mu pro radost!”

1185

Děti se seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou a se způsobem hry na tento nástroj.

V prvních lekcích se seznámíme s hudebním nástrojem, jak vypadá a z jakých částí se skládá.

Řekneme si, jak správně držet flétnu, jak ji přikládat ke rtům, jak do ní správně foukat, jak nasadit tón. Důležitý je i správný postoj. Povíme si také, jak budeme o flétnu pečovat.

Začínáme hrou na hlavici flétny – střídání krátkých a dlouhých tónů.

Budeme se učit stisknout píšťalku tak, aby bříška prstů dokonale překryla tónové otvory – čímž si děti rozvíjí jemnou motoriku.

V dalších lekcích se seznámíme s některými tóny – g1 (Gustíkem), h1, a1, popř. c2, d2 a pokusíme se nacvičit jednoduché a krátké skladbičky, které děti předvedou na besídce pro rodiče.

Zpíváním a vytleskáváním krátkých a jednoduchých rytmizovaných říkadel a písniček si děti budou rozvíjet cit pro rytmus. Zapojíme i Orffův instrumentář.

Děti se naučí základním hudebním dovednostem. Při hraní trénují svou pozornost, soustředěnost a paměť.

Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání. Proto budou pravidelně prováděna dechová cvičení (gymnastika) pro nácvik správného hlubokého bráničního dýchání, což vede i k celkovému posilování zdravotního stavu dětí. Vhodná je proto pro děti s chronickým onemocněním průdušek, astmatem, alergiemi, dechovými potížemi, apod.

Radost z muzicírování povede děti k příjemnému zážitku a pozitivnímu vztahu k hudbě.

Eva Michalčíková

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba