Nástěnka

12.3.2018 16:00hod. – Karneval s Hopsalínem

5.3.2018 v 10:30hod. – Divadlo Šikulka

23.2.2018 9:00hod. – focení dětí – Deník

21. a 22.2. 2018 od 9:00hod. Rozchodník – předškoláci

20.2.2018 od 7:00 hod. – Den otevřených dveří

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola logopedická, je v každé třídě vytvořen prostor (cca 1 – 1,5 hod.) pro individuální logopedickou terapii, která se provádí denně, v době, kdy jsou na třídě současně dvě učitelky. Logopedická péče je věnována dětem i formou krátkých společných logopedických cvičení v průběhu celého dne. Od rodičů je požadováno aktivní zapojení při plnění úkolů zadaných v logopedických sešitech i v domácím prostředí.

Do mateřské školy dochází 1x týdně klinický logoped, Mgr. Marie Rupcová, která provádí s dětmi logopedickou intervenci, konzultuje s pedagogickými pracovníky momentální stav a výsledky logopedické péče. Zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u dětí s narušenou komunikační schopností, která souvisí s konkrétním druhem zdravotního postižení. Zpracovává zprávy z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání. Provádí konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost.

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: mslogouskolky@seznam.cz
IČO: 64628141
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba