Nástěnka

12.3.2018 16:00hod. – Karneval s Hopsalínem

5.3.2018 v 10:30hod. – Divadlo Šikulka

23.2.2018 9:00hod. – focení dětí – Deník

21. a 22.2. 2018 od 9:00hod. Rozchodník – předškoláci

20.2.2018 od 7:00 hod. – Den otevřených dveří

6.00 – 7.00

 • scházení dětí ve třídě “Sluníčka” – setkávání dětí z celé mateřské školy – spontánní hry

7.00 – 9.45

 • volné hry
 • skupinová logopedická terapie
 • pohybové aktivity, relaxační cvičení, jóga, apod.
 • ranní svačina
 • programově řízené činnosti (dle školního vzdělávacího programu) – individuální a skupinová práce s dětmi
 • reedukační a kompenzační činnosti – speciálně pedagogická péče
 • individuální logopedická terapie

9.45 – 11.45

 • pobyt venku
  • řízené činnosti a aktivity zaměřené na seznamování s přírodou, světem kolem nás a tělesný rozvoj
  • volné hry a zájmové činnosti dětí
  • pohybové aktivity

11,45 – 12.30

 • oběd

12.30 – 14.30 – dle individuálních potřeb dítěte

 • polední odpočinek
 • nespací aktivity – klidové činnosti, kroužky, individuální logopedická terapie, jiné individuální činnosti – Metoda dobrého startu, rozvoj předčtenářské, matematické, přírodovědné gramotnosti, apod.

14.30 – 14.45

 • odpolední svačina

14.45 – 16.00

 • hry a zájmové činnosti dětí, individuální logopedická terapie, individuální činnosti

16.00 – 16.30

 • třída “Sluníčka” – setkávání dětí z celé mateřské školy – spontánní hry

 

V případě vhodného počasí a organizačních možností mateřské školy mohou být po ranní svačině až do oběda veškeré činnosti realizovány venku.

Změna programu dne: saunování 9.00 – 11.30hod

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: mslogouskolky@seznam.cz
IČO: 64628141
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba