Nástěnka

2.5. a 3.5.2019 Zápis do MŠ – 7-16hod.

24.4.2019 10,00hod. – Hudební pohádka

25.4.2019 Plavání – 10,30hod.

Školní rok 2018/2019

– – – – –

Děkujeme rodičům dětí, kteří nám pomohli při sběrové akci “Zelený strom” – sběr papíru.

Třída Veverky: Vojtěch B., Elizabeth B., Anička O., Tibor Š.

Třída Medvídci: Jasmína U., Lilly H., Bohumil P., Radim O., Nela S.

Třída Berušky: Kristýnka V., Nikolas K., Petr V., Elen B.

Třída Sluníčka: Natálka P., Rostislav H., Emily R., Albert R., Daniel M.

 

– – – – –

Děkujeme  rodičům Aničky O. za pomoc při úpravě školní zahrady a za pexesa a omalovánky

– – – – –

Děkujeme rodičům Danečka M. za plastové kelímky k výtvarným činnostem

Školní rok 2017/2018

Děkujeme všem rodičům, kteří nákupem náramků podpořili “Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy” částkou 1 000,- Kč – výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům

– – – – –

Děkujeme všem rodičům dětí, kteří se zapojili do sběrové akce “Zelený strom” (26.3.-29.3.2018)

– – – – –

Děkujeme rodičům Jasmínky U.  a prarodičům Rostíka P. za sponzorské dary k vánocům, za které byly dětem nakoupeny hračky a didaktické pomůcky.

– – – – –

Děkujeme rodičům dětí, kteří se zapojili do Potravinové sbírky – přispěli jste potravinami v částce 5 154,70 Kč. (16.-19.102017)

– – – – –

Děkujeme rodičům dětí, kteří přispěli zakoupením píšťalky či tykadel do sbírky Světluška pro nevidomé. (12.9.2017)

 

 

Školní rok 2016/2017

Děkujeme rodičům Jasmínky U. za sponzorský dar – úžasný plážový písek do pískoviště

– – – – –

Děkujeme rodičům Radima O. za zkrášlení prostor školní zahrady – nádhernou botanickou zahrádku, dovoz materiálu na dopadové plochy pod průlezky a úpravu školní zahrady.

– – – – –

Děkujeme tatínkovi Alberta R. za pomoc při likvidaci odpadů.

– – – – –

Děkujeme rodičům dětí, kteří nám pomohli při sběrové akci “Zelený strom” – sběr papíru.

– – – – –

Děkujeme rodičům Jasmíny U. za sponzorský dar – fotoaparát a interaktivní programy (Dopravní školička a Moje vlast)

– – – – –

Děkujeme mamince Radima O. za sponzorský dar – kalendáře na rok 2017 do všech tříd.

– – – – –

Děkujeme rodičům dětí, kteří přispěli do Sbírky potravinové pomoci pro uživatele Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi, ZDVOP Náruč.

Veverky –   Cesare Beltrame, Přikryl Patrik

Medvídci – Ulrichová Vanessa,  Bačová Barbora, Reková Emily, Přikrylová Natálie

Sluníčka – Karanikas David, Brandejsová Elen, Ponc Klaudie, Ondejka Filip, Kozák František

Berušky – Tomša Martin, Krybus Nikolas, Urbánková Jasmína, Neuwirthová Beáta, Brandejsová Sára

– – – – –

Děkujeme rodičům dětí, kteří nám pomohli při sběrové akci “Zelený strom” (10.-14.10.2016):

Veverky –  Přikryl Patrik, Oborný Radim, Kociánová Karolínka

Medvídci – Ulrichová Vanessa, Pleva Bohumil, Vůjtek Filip, Přikrylová Natálie, Bačová Barbora, Žáčková Lucie, Reková Emily

Sluníčka – Kozák František, Benek Antonín, Oczadlý Boris, Brandejsová Elen, Karanikas David, Pater Rostík, Ponc Klaudie, Kološová Karolína, Kallerová Adéla, Olbřímková Adéla

Berušky – Brandejsová Sára, Urbánková Jasmína, Krybus Nikolas, Exnerová Jitka

– – – – –

Děkujeme dědečkovi Rekové Emily za sponzorský dar – panenky, modelovací hmotu a další pomůcky v ceně cca 1200,- Kč

Školní rok 2015/2016

Paní Tereza Friedrichová – 2.500Kč – úhrada autobusu na výlet: Jarošův statek 15. 9. 2015 – Děkujeme!

– – – – –

Dne 13.10.2015 se naše MŠ zúčastnila sbírky potravinové pomoci. Tímto velice děkujeme rodičům těchto dětí, kteří do sbírky přispěli:

Beltrame Cesare, Benek Antonín, Brandejsová Sára, Frost Tobiáš, Halamová Bibiana, Koczur Jan, Kološová Karolína, Mičkal Daniel, Moravec Matyáš a Tobiáš, Ondejka Šimon, Pater Rostislav, Ponc Samuel, Přikryl Patrik, Rákos Prokop, Slaběňáková Patricie a Maya, Šugar Daniel, Ulrich Valter a Vanessa, Vaněk Viktor, Volná Tereza, Závičar Dominik a Daniel.

Velké poděkování za donesené potraviny patří také zaměstnancům MŠ!

– – – – –

Děkujeme rodičům těchto dětí za poskytnutí výtvarného materiálu: Ulrich Valter a Vanessa, Žáček Štěpán a Lucie, Urbánek Sebastian, Brandejsová Sára.

– – – – –

Paní Tereza Friedrichová – 1.500Kč – úhrada autobusu do loutkového divadla (11. 11. 2015) – Děkujeme!

– – – – –

Děkujeme rodičům těchto dětí za účast ve sběru starého papíru, nasbírali jsme 310kg! – Vanessa a Valter Ulrichovi, Tomáš Vyhídal, Patrik Pščolka, Erik Konečný, Jan Koczur, Tobiáš a Matyáš Moravec, Sára Brandejsová, Prokop Rákos, Rostislav Páter a Samuel Ponc.

– – – – –

Děkujeme p. Kateřině Pavelkové za vyvolávání fotografií ze školních akcí pro děti.

– – – – –

Děkujeme rodičům Sebastiána Urbánka za sponzorský dar na nákup hraček a didaktických pomůcek v hodnotě 10 000,- Kč.

 – – – – –

Děkujeme tatínkovi Prokopa Rákose za sponzorský dar – 3 skříňky do sauny a živý vánoční stromeček, který nám provoněl celou školku.

– – – – –

Děkujeme rodičům těchto dětí za podporu ve sběrové soutěži “Zelený strom”

Veverky:  Ulrich Valter, Navrkal Tomáš, Pavelka Adam, Koczur Jan, Žáček Štěpán, Pálka Adam

Medvídci: Smolanová Karolína, Ulrichová Vanessa, Vyhlídal Tomáš, Závičár Daniel, Mičkal Daniel, Duhan Daniel, Šugar Daniel, Moravec Matyáš, Žáčková   Lucie

Sluníčka: Kološová Karolína, Ponc Samuel, Benek Antonín, Pater Rostislav, Olbřímková Adélka, Kallerová Adélka, Sypták Josef, Karanikas David

Berušky: Brandejsová Sára, Volná Tereza, Závičár Dominik, Moravec Tobiáš

– – – – –

Děkujeme tatínkovi Danečka Mičkala, za zapůjčení dětského motocyklu, při realizaci dopravní soutěže.

 – – – – –

Děkujeme mamince Patrika Přikryla za poskytnutí výtvarných materiálů.

– – – – –

Děkujeme za poskytnutí sponzorského daru k úhradě autobusové dopravy na školu v přírodě rodičům Samuela Ponce (5000,- Kč), Matýska Friedricha (2000,-Kč) a Viktora Vaňka (1000,- Kč).

 – – – – –

Děkujeme mamince Danečka Šugara za poskytnutí kancelářských papírů.

 – – – – –

Děkujeme maminkám Honzíka Koczura a Vanessky a Valtříka Ulrichových za napečení dobrot na “Rozloučení s předškoláky”.

 – – – – –

Děkujeme rodičům Loly a Máji Slaběňákových za sponzorský dar (2000,- Kč) na úhradu autobusové dopravy na výlet ke koním.

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: mslogouskolky@seznam.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba