Nástěnka

OD 22. 8. 2022 BUDE PROBÍHAT ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – Informace týkající se nového školního roku naleznete ve svých emailových schránkách a v aktualitách na webových stránkách mateřské školy

1.9.2022 – Schůzka s rodiči – na třídě Sluníček – 15,30 hod.

“Vstávej, vstávej, píšťaličko,

spala už jsi dost.

Koho potkáš na tom světě,

hraj mu pro radost!”

1185

Děti se seznámí s dechovým hudebním nástrojem – zobcovou flétnou a se způsobem hry na tento nástroj.

V prvních lekcích se seznámíme s hudebním nástrojem, jak vypadá a z jakých částí se skládá.

Řekneme si, jak správně držet flétnu, jak ji přikládat ke rtům, jak do ní správně foukat, jak nasadit tón. Důležitý je i správný postoj. Povíme si také, jak budeme o flétnu pečovat.

Začínáme hrou na hlavici flétny – střídání krátkých a dlouhých tónů.

Budeme se učit stisknout píšťalku tak, aby bříška prstů dokonale překryla tónové otvory – čímž si děti rozvíjí jemnou motoriku.

V dalších lekcích se seznámíme s některými tóny – g1 (Gustíkem), h1, a1, popř. c2, d2 a pokusíme se nacvičit jednoduché a krátké skladbičky, které děti předvedou na besídce pro rodiče.

Zpíváním a vytleskáváním krátkých a jednoduchých rytmizovaných říkadel a písniček si děti budou rozvíjet cit pro rytmus. Zapojíme i Orffův instrumentář.

Děti se naučí základním hudebním dovednostem. Při hraní trénují svou pozornost, soustředěnost a paměť.

Důležitým prvkem hry na flétnu je rovněž podpora správného dýchání. Proto budou pravidelně prováděna dechová cvičení (gymnastika) pro nácvik správného hlubokého bráničního dýchání, což vede i k celkovému posilování zdravotního stavu dětí. Vhodná je proto pro děti s chronickým onemocněním průdušek, astmatem, alergiemi, dechovými potížemi, apod.

Radost z muzicírování povede děti k příjemnému zážitku a pozitivnímu vztahu k hudbě.

Eva Michalčíková

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba