Nástěnka

OD 22. 8. 2022 BUDE PROBÍHAT ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – Informace týkající se nového školního roku naleznete ve svých emailových schránkách a v aktualitách na webových stránkách mateřské školy

1.9.2022 – Schůzka s rodiči – na třídě Sluníček – 15,30 hod.

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola logopedická, je v každé třídě vytvořen prostor (cca 1 – 1,5 hod.) pro individuální logopedickou terapii, která se provádí denně, v době, kdy jsou na třídě současně dvě učitelky. Logopedická péče je věnována dětem i formou krátkých společných logopedických cvičení v průběhu celého dne. Od rodičů je požadováno aktivní zapojení při plnění úkolů zadaných v logopedických sešitech i v domácím prostředí.

Do mateřské školy dochází 1x týdně klinický logoped, Mgr. Marie Rupcová, která provádí s dětmi logopedickou intervenci, konzultuje s pedagogickými pracovníky momentální stav a výsledky logopedické péče. Zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u dětí s narušenou komunikační schopností, která souvisí s konkrétním druhem zdravotního postižení. Zpracovává zprávy z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání. Provádí konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost.

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba