Nástěnka

OD 22. 8. 2022 BUDE PROBÍHAT ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – Informace týkající se nového školního roku naleznete ve svých emailových schránkách a v aktualitách na webových stránkách mateřské školy

1.9.2022 – Schůzka s rodiči – na třídě Sluníček – 15,30 hod.

Provozní řád sauny a organizace saunování

 • do prostoru sauny vchází děti v doprovodu učitelky a provozní pracovnice, která zajišťuje dohled mimo saunovací zázemí, pitný režim, odchod dětí na wc,…
 • sauna má kapacitu 8 dětí
 • teplota v sauně nepřesahuje 70°C – 86°C
 • teplota vody k ochlazení 17°C – 22°C
 • děti pro saunování určuje učitelka na třídě – dle aktuálního zdravotního stavu dítěte – viz saunovací sešit – jmenovitý seznam dětí
 • kritéria zařazení: po nemoci za 14 dní
 • sauna má šatnu, kde se děti svléknou, přejdou na wc, vymočí se, vezmou si každý svůj ručník – malý a velký) a přejdou do ochlazovny – odpočívárny, tam pověsí malý ručník
 • pokračují do místnosti s bazénem, pověsí si velký ručník a děti vysprchujeme teplou vodou, mýdlo používáme tekuté s dávkovačem
 • osušené děti, každé se svým ručníkem vejdou do prostor sauny
 • na pryčnách si každé dítě rozprostře svůj ručník a sedne si do polohy „vajíčko“ popřípadě lehne, provádíme masáž pokožky žínkou, setrváme max. 10 minut
 • v průběhu saunování uplatňujeme dýchací cviky, vyprávění pohádek, tichý rozhovor, slovní hry, atd.
 • následuje ochlazování sprchováním vlažnou vodou, později studenou
 • cyklus opakujeme 3x
 • pokud není dítěti příjemně, saunování přerušíme nebo zkrátíme
 • v průběhu saunovaní učitelka dbá na průběžný přísun tekutin
 • cyklus saunování ukončíme v odpočívárně, vysušení vlasů, masáž plosky nohy na rehabilitačních podložkách a „zabalení“ do prostěradla a deky – vyhřátí těla
 • oblékání dětí a odchod na své třídy
 • informace rodičům o zdravotním stavu dítěte a jeho chování během saunování předává službu konající učitelka
 • přehled o saunování jednotlivých dětí vedou učitelky jednotlivých tříd v samostatném sešitě “Saunování ”
 • dezinfekce a úklid sauny se provádí po každém saunování, sanitární úklid 1x za měsíc; deník úklidu je veden pověřenou uklízečkou

Kritéria zařazení do sauny:

 • souhlas lékaře v Přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání, souhlas rodičů – uložen na každé třídě, aktuálně pro každý školní rok, souhlas rodičů k saunování a podávání informací k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte
 • saunují se pouze zdravé děti
 • po infekčním onemocnění horních cest dýchacích se mohou děti opět sanovat až po přestávce, odpovídající při nejmenším délce předchozí nemoci a délce rekonvalescence
 • v případě karantény dětí pro kterékoli infekční onemocnění je lépe saunování dětí vynechat a zostřuje se každodenní ranní filtr
 • při převlékání dětí probíhá prohlídka celého těla a ze saunování se vyřazují děti s kožními problémy – bradavičky, hnisavé odřeniny a jiná kožní onemocnění vylučující pobyt ve společné sauně

Za výběr, přípravu a bezpečnost dětí při saunování zodpovídá saunující pedagogická pracovnice – dle rozpisu směn.

Za předběžný výběr dětí k saunování odpovídají pedagogické pracovnice z jednotlivých tříd.

Saunování bude probíhat dle plánu saunovacích dnů. Případná změna v jednotlivých dnech je možná (jiné akce školy, nepřítomnost ped.pracovnice, jiné důvody).

O změně jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd nebo na webových stránkách.

Režim pobytu v sauně

8.30 – 10.00                                                                                                       10.00 – 11.30

8.30 – 8.40                           svlékání, hygiena, sprchování                                  10.00 – 10.10

8,40 – 9.20                           3x 10minut sauna a 3x ochlazování                        10.10 – 10.50

9.20 – 9.30                           osušení, masáže, odpočinek                               10.50 – 11.00

9.30 – 9.50                           vysoušení vlasů, promazávání těla                         11.20 – 11.30

oblékání

Plán saunovacích dní

Pondělí                 Veverky a Medvídci

Úterý                    Sluníčka a Berušky

Středa                  sanitární den

 

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba