Nástěnka

OD 22. 8. 2022 BUDE PROBÍHAT ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – Informace týkající se nového školního roku naleznete ve svých emailových schránkách a v aktualitách na webových stránkách mateřské školy

1.9.2022 – Schůzka s rodiči – na třídě Sluníček – 15,30 hod.

Výsledek obrázku pro seznam alergenů

 1. Při sestavování jídelníčku dbáme na plnění spotřebního koše, tzn: snížení cukrů a tuků, uzenin a zařazování potravin dle doporučení zdravé výživy – tj. pohanka, kuskus, jáhly, bulgur, vločky, kroupy. Samozřejmostí je denní přísun ovoce a zeleniny.
 2. Dodržujeme pitný režim. Děti mají po celý den vždy čerstvý, dle požadavků a ročního období několikrát denně uvařený čaj, který je rozléván z termosek na třídách. V letních měsících podáváme ovocné šťávy, vodu, minerálky.
 3. Stravné vybíráme hotovostně. Úplata za kalendářní měsíc je splatná první den příslušného měsíce. Odhlášky za daný měsíc se odečítají ihned při platbě stravného na následující měsíc.
 4. Stravu je možno přihlásit a odhlásit na následující den telefonicky nebo osobně do 12.00hod. Pro přesnou a důslednou evidenci odhlášek a přihlašování je v šatnách dětí sešit, do kterého všechny změny, prosím, zapisujte. Odhlášení dětí je možné rovněž na telefonních číslech dané třídy nebo u vedoucí školní jídelny.
 5. V případě onemocnění dítěte si můžete oběd přijít vyzvednout výhradně s jídlonosičem v době 11.10 – 11.30hod. Při další nepřítomnosti dítěte v MŠ nárok na stravu zaniká.
 6. Nevyzvednutá strava bude po 11.45hod rozdána dětem na přídavky.
 7. Cena stravného dle novely vyhlášky 107/2005 o školním stravování:
 • Kategorie I. – děti 3-6 let – celodenní 35Kč
  • (svačina = 7Kč, oběd = 21Kč, svačina = 7Kč)
 • Kategorie II. – děti 6 let a více – celodenní 38Kč
  • (svačina = 8Kč, oběd = 22Kč, svačina = 8Kč)

Děti jsou ke stravnému přihlašovány konkrétně a to k celodenní – polodenní stravě. Změnu lze provézt jen k 1.dni v měsíci, po souhlasu ředitelky školy na celý měsíc.

S požadavky či nejasnostmi, odhlášením i přihlášením dětí a dotazy týkající se školní jídelny se vždy obracejte na účetní/vedoucí školní jídelny – p. Hartmannovou, telefon: 739 348 791.

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 737565909
739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
Ostrava – Poruba