Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) za měsíc březen 2020 je vzhledem k uzavření školy snížena na částku 250,- Kč. O tento přeplatek bude ponížená částka při platbě na následný měsíc.

Dle termínu otevření školy v měsíci dubnu bude školné taktéž sníženo o poměrnou část. (Částka bude upřesněna dle počtu uzavřených dní).

Veškeré platby školného a stravného budou provedeny po otevření mateřské školy.

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
708 00 Ostrava – Poruba