Pojďte s námi kluci, holky,

v rámci naší školky

prozkoumáme spolu svět

a za chvíli jsme zase zpět!

Také letos bude probíhat kroužek MALÝ OBJEVITEL. Cílem tohoto kroužku je ukázat dětem zábavnou formou pokusy a experimenty, pomocí kterých budou zkoumat svět a jeho běžné zákonitosti. Děti si vyzkouší mnoho jednoduchých fyzikálních, chemických a přírodovědných pokusů takovým způsobem, aby u nich byl i nadále probouzen zájem o poznávání a získávání nových poznatků o světě.

Zároveň se naučí soustředěnosti a opatrnosti, která je při zacházení s pomůckami a při pokusech samotných velmi důležitá. Domů si odnesou nejen zážitky, zkušenosti a vědomosti nabyté z tohoto kroužku, ale také některé výrobky.

A na jaké experimenty se přihlášené děti mohou těšit?

  • batikované mléko
  • výbuch sopky
  • gumové vajíčko
  • modré oko
  • pokusy s nafukovacími balónky
  • a další

ob

Mgr. Dvořáková Vladimíra, Rolná Kateřina

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
708 00 Ostrava – Poruba