robot 1


“V kroužku Robotika si děti osvojí technologie, které budou potřebovat pro své budoucí vzdělávání.”


Co je náplní?

 • seznámení se s roboty
 • základní principy práce s robotem
 • seznámení se se základními senzory a pochopení jejich využití v běžném světě
 • základy programování a ovládání robota
 • blokové programování
 • práce s tablety, iPady, atd.

včelka   dash    ozobot    Botley

Co se děti naučí a v čem se budou rozvíjet?

 • rozšíření slovní zásoby o nové pojmy
 • rozvoj jemné motoriky a koordinace pohybů v prostoru
 • trpělivost a schopnost sebekontroly, sebevědomí a sebevyjádření
 • umění domluvit se , spolupracovat a pracovat ve skupině kolektivu
 • pečlivost a odpovědnost
 • umění plánovat a analyzovat svou práci
 • výchova k sebedůvěře – umění prezentovat své výsledky práce
 • prostřednictvím blokového programování budou rozvíjet (algoritmické myšlení, kreativitu, prostorovou představivost, logické uvažování, atd.)

grant


Hana Skotnicová

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
708 00 Ostrava – Poruba