V souladu s právními předpisy se uskuteční zápis k předškolnímu vzdělávání v termínu dle Školského zákona v odbdobí  2.5. – 16.5.2020

Termín zápisu: 4.5.2020

Místo zápisu: Mateřská škola logopedická, U Školky 1621/2, Ostrava-Poruba

 

Vzhledem k mimořádným opatřením se bude zápis organizovat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostňuje se podání přihlášky:

datovou schránkou – 6urghqb

-emailem s elektronickým podpisem (nelze podat prostý email)reditel@skolkauskolky.cz

-poštou – Mateřská škola logopedická, U Školky 1621/2, 708 00 Ostrava-Poruba

-osobním podáním ve škole – je nezbytné se předem telefonicky objednat (739348790)  a dohodnout čas schůzky k předání dokumentace, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

 

K zápisu je nutno podat:

1/ Žádost o přijetí (příloha č. 1)

2/ Čestné prohlášení k očkování (příloha č. 2)+ kopie očkovacího průkazu

(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)

3/ Kopie rodného listu

4/ Doporučení školského zařízení SPC nebo PPP, případně doporučující zprávu klinického logopeda či jiného odborného lékaře

V případě, že Doporučení poradenského zařízení ještě nemáte, podejte si “Žádost o odborné vyšetření” – dle  trvalého bydliště

Vady řeči:

– SPC Ostrava-Zábřeh,  Kpt. Vajdy 1a

– SPC Opava, Havlíčkova 1

-SPC Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek

Poruchy autistického spektra:

– SPC Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh

Poruchy chování:

-PPP Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123

Mentální postižení:

-SPC U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh

(můžete zde zaslat i zprávy odborných lékařů či klinického logopeda, psychologa, apod., které jim slouží jako podklad, na základě kterého Vám vydají Doporučení)

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly k 31.8. pěti let.

Podrobněji – viz  Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 – MŠMT (viz příloha č. 3)

Jakékoli dotazy adresujte na email: reditel@skolkauskolky.cz nebo telefonicky 739348790

 

Příloha č. 1    Žádost o přijetí – 2020_2021

Příloha č. 2   Čestné prohlášení – očkování

Přílohač. 3    Opatření k zápisům do MŠ – MŠMT

 

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
708 00 Ostrava – Poruba