Provozní řád sauny a organizace saunování

 • do prostoru sauny vchází děti v doprovodu učitelky a provozní pracovnice, která zajišťuje dohled mimo saunovací zázemí, pitný režim, odchod dětí na wc …
 • sauna má kapacitu 8 dětí
 • teplota v sauně nepřesahuje 70°C – 86°C
 • teplota vody k ochlazení 17°C – 22°C
 • děti pro saunování určuje učitelka na třídě – dle aktuálního zdravotního stavu dítěte
 • kritéria zařazení: po nemoci za 14 dní
 • sauna má šatnu, kde se děti svléknou, přejdou na wc, vymočí se, vezmou si každý svůj ručník – malý a velký a přejdou do ochlazovny – odpočívárny, tam pověsí malý ručník
 • pokračují do místnosti s bazénem, pověsí si velký ručník – děti vysprchujeme teplou vodou, mýdlo používáme tekuté s dávkovačem
 • osušené děti, každé se svým ručníkem vejdou do prostor sauny
 • na pryčnách si každé dítě rozprostře svůj ručník a sedne si do polohy „vajíčko“ popřípadě lehne, provádíme masáž pokožky žínkou, setrváme max. 10 minut
 • v průběhu saunování uplatňujeme dýchací cviky, vyprávění pohádek, tichý rozhovor, slovní hry, atd.
 • následuje ochlazování sprchováním vlažnou vodou, později studenou
 • cyklus opakujeme 3x
 • pokud není dítěti příjemně, saunování přerušíme nebo zkrátíme
 • v průběhu saunovaní učitelka dbá na průběžný přísun tekutin
 • cyklus saunování ukončíme v odpočívárně – „zabalení“ do prostěradla a deky – vyhřátí těla
 • foukání vlasů, oblékání dětí a odchod na své třídy
 • informace rodičům o zdravotním stavu dítěte a jeho chování během saunování předává službu konající učitelka
 • přehled o saunování jednotlivých dětí vedou učitelky jednotlivých tříd
 • dezinfekce a úklid sauny se provádí po každém saunování, sanitární úklid 1x za měsíc; deník úklidu je veden pověřenou uklízečkou

Kritéria zařazení do sauny:

 • souhlas lékaře v Přihlášce dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 •  souhlas rodičů k saunování s informací k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte
 • saunují se pouze zdravé děti
 • po infekčním onemocnění horních cest dýchacích se mohou děti opět sanovat až po přestávce, odpovídající při nejmenším délce předchozí nemoci a délce rekonvalescence
 • v případě karantény dětí pro kterékoli infekční onemocnění je lépe saunování dětí vynechat a zostřuje se každodenní ranní filtr
 • při převlékání dětí probíhá prohlídka celého těla  – ze saunování se vyřazují děti s kožními problémy – bradavičky, hnisavé odřeniny a jiná kožní onemocnění vylučující pobyt ve společné sauně

Za výběr, přípravu a bezpečnost dětí při saunování zodpovídá saunující učitelka.

Za předběžný výběr dětí k saunování odpovídají učitelky z jednotlivých tříd.

 

Režim pobytu v sauně

8.30 – 10.00                                                                                                             10.00 – 11.30

8.30 – 8.40                           svlékání, hygiena, sprchování                                  10.00 – 10.10

8,40 – 9.20                           3x 10minut sauna a 3x ochlazování                        10.10 – 10.50

9.20 – 9.30                           osušení, masáže, odpočinek                                     10.50 – 11.00

9.30 – 9.50                           vysoušení vlasů, promazávání těla                         11.20 – 11.30

oblékání

 

 

Moravskoslezský kraj
Mateřská škola logopedická, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Moravskoslezský kraj
Kontakt
Mgr. Karla Rupcová
Telefon: 739348790
Email: reditel@skolkauskolky.cz
IČO: 64628141
El. podatelna: MSLLIP@po-msk.cz
DS: 6urghqb
Adresa školy
Mateřská škola logopedická, příspěvková organizace
U Školky 1621
708 00 Ostrava – Poruba